Δράση 4.6.1.3 – Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος (νέες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 4.6.1.3 – Προστασία...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός Στόχος: RSO4.6
Προϋπολογισμός: 6.000.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 4.6.1.3
Μετάβαση στο περιεχόμενο