Δράση 4.6.2.1 – Τουριστική Προβολή (μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 4.6.2.1 – Τουριστική...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός Στόχος: RSO4.6
Προϋπολογισμός: 1.800.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
ΔΡΑΣΗ 4.6.2.1
Μετάβαση στο περιεχόμενο