Δράση 4.9.1 – Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, στην αγορά εργασίας

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 4.9.1 – Ολοκληρωμένες...

Ταμείο: ΕΚΤ+
Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός Στόχος: ESO4.9
Προϋπολογισμός: 12.000.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 4.9.1 Ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών
Μετάβαση στο περιεχόμενο