Δράση 5.1.10_ch_2 – Ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοχρήστων χώρων περιοχών ΣΒΑΑ (ΣΒΑΑ Χανίων-μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 5.1.10_ch_2 – Ανάπτυξη...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου
Ειδικός Στόχος: RSO5.1
Προϋπολογισμός: 2.600.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 5.1.10_ch_2
Μετάβαση στο περιεχόμενο