Δράση 5.1.10_he_1 – Ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοχρήστων χώρων (ΣΒΑΑ Ηρακλείου – τμηματοποιημένες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118α του ΚΚΔ 2021-2027)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 5.1.10_he_1 – Ανάπτυξη...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου
Ειδικός Στόχος: RSO5.1
Προϋπολογισμός: 2.300.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 5.1.10_he_1
Μετάβαση στο περιεχόμενο