Δράση 5.1.3_he_1 – Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών (ΣΒΑΑ Ηρακλείου – μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 5.1.3_he_1 – Αντιμετώπιση...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου
Ειδικός Στόχος: RSO5.1
Προϋπολογισμός: 3.000.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 5.1.3_he_1
Μετάβαση στο περιεχόμενο