Δράση 5.1.9_ch_1 – Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος (ΣΒΑΑ Χανίων-μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 5.1.9_ch_1 – Προστασία...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου
Ειδικός Στόχος: RSO5.1
Προϋπολογισμός: 1.000.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 5.1.9_ch_1
Μετάβαση στο περιεχόμενο