Νέα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη».
31/07/2023
Πρόσκληση στη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027
13/06/2023
Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020
13/06/2023
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου», του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027
31/05/2023
Χαρτογράφηση (mapping) των Υποδομών Παιδικής Φροντίδας στην Περιφέρεια Κρήτης
03/04/2023
Ανάδειξη ελλείψεων και αναγκών υγείας στο επίπεδο NUTS-3 Έκθεση Περιφέρειας Κρήτης
03/04/2023
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την παρουσίαση ενός συναρπαστικού ταξιδιού στα έργα ΕΣΠΑ που αλλάζουν την Κρήτη.
17/03/2023
Χαρτογράφηση των Υποδομών Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης
17/03/2023
Αναβολή σημερινής ενημερωτικής εκδήλωσης για το ΕΣΠΑ στην Κρήτη
01/03/2023
Ένα συναρπαστικό ταξίδι στα έργα ΕΣΠΑ που αλλάζουν την Κρήτη, παρουσιάζεται στους πολίτες, από την Περιφέρεια Κρήτης με ξεναγό τον Αντώνη Τσαπατάκη
28/02/2023
1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κρήτη” 2021-2027
13/10/2022
Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα “ΚΡΗΤΗ” 2021-2027 από την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κα Elisa Ferreira.
23/08/2022
Περιβαλλοντική έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης 2021-2027
26/05/2022
Έναρξη διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Κρήτης 2021-2027
01/03/2022
2η Διαβούλευση για το σχεδιασμό του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027
20/08/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο