Έναρξη διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Κρήτης 2021-2027

  1. Αρχική
  2. /
  3. Νέα
  4. /
  5. Έναρξη διαβούλευσης της Στρατηγικής...

Έναρξη διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Κρήτης 2021-2027

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης (ταχ. διεύθυνση: Δουκός Μποφώρ 7, 71202 Ηράκλειο, αρμόδιος υπάλληλος Ξυδιανός Χρυσοβαλάντης, τηλ. 2813-404529) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. οικ. 107017/5.9.06 (ΦΕΚ τΒ 1225/2006) όπως τροποποιήθηκε με την  με Α.Π. οικ. 40238/2017 (ΦΕΚ τΒ 3759/2017) :

α) Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος «Κρήτη» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του προς την Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sec.dipa@prv.ypeka.gr μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Το αναλυτικό κείμενο της ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης και στην διεύθυνση https://2021-2027.pepkritis.gr/στρατηγική-μελέτη-περιβαλλοντικών-ε/

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/03/2022

Συνοδευτικά αρχεία
Συνοδευτικό αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο