Ανάδειξη ελλείψεων και αναγκών υγείας στο επίπεδο NUTS-3 Έκθεση Περιφέρειας Κρήτης

  1. Αρχική
  2. /
  3. Νέα
  4. /
  5. Ανάδειξη ελλείψεων και αναγκών...

Ανάδειξη ελλείψεων και αναγκών υγείας στο επίπεδο NUTS-3 Έκθεση Περιφέρειας Κρήτης

Στο πλαίσιο της αποτύπωσης των ελλείψεων και αναγκών υγείας στο ΕΣΠΑ 2021-2027, η  Επιτελική   Δομή   ΕΣΠΑ  του Υπουργείου  Υγείας, πραγματοποίησε έρευνα με τίτλο «Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης και Χαρτογράφηση Αναγκών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο».

Στο πλαίσιο αυτό, αναρτάται η έκθεση «Ανάδειξη ελλείψεων και αναγκών υγείας στο επίπεδο NUTS-3 των αναγκών υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης» η οποία εξειδικεύει τη χαρτογράφηση των αναγκών υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης

Η εν λόγω χαρτογράφηση θα υποστηρίξει τη διατύπωση κριτηρίων επιλογής έργων Υποδομών Υγείας, του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/04/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο