Περιβαλλοντική έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης 2021-2027

  1. Αρχική
  2. /
  3. Νέα
  4. /
  5. Περιβαλλοντική έγκριση του Επιχειρησιακού...

Περιβαλλοντική έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης 2021-2027

Στο πλαίσιο υποβολής του νέου Προγράμματος “Κρήτη” 2021-2027 στην Ευρωπαϊκη Επιτροπή, ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική έγκριση του, βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης.

Συνοδευτικό αρχείο

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/05/2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο