Προδημοσίευση Δράσης : «Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων»

  1. Αρχική
  2. /
  3. Νέα
  4. /
  5. Προδημοσίευση Δράσης : «Ενίσχυση...

Προδημοσίευση Δράσης : «Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων»

Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη  επενδυτικών πρωτοβουλιών νέων ή και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α) και μέσω αυτής την ενίσχυση της απασχόλησης.

 

Δείτε την Προδημοσίευση της Δράσης εδώ.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/12/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο