Παράταση πρόσκλησης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη»

  1. Αρχική
  2. /
  3. Νέα
  4. /
  5. Παράταση πρόσκλησης εγγραφής στον...

Παράταση πρόσκλησης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη»

 

Σας ενημερώνουμε ότι με  βάση την υπ. αριθμ 780/18-1-2024 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την τροποποίηση της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ τ.Β 512/26-1-2024),  η αρ. πρωτ. 1996/29-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΔΙ7ΛΚ-93Ψ) πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» παραμένει ανοικτή μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 22 του άρθρου 63 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) για τον καθορισμό των επιλέξιμων κατηγοριών ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Αντίστοιχα παρατείνεται κατά το ίδιο διάστημα η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής στον κατάλογο που έχουν εκδοθεί από την ΕΥΔ Προγράμματος “Κρήτη”.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/02/2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο