1η Τροποποίηση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου», του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027

  1. Αρχική
  2. /
  3. Νέα
  4. /
  5. 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης για...

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου», του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027

(ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Στρατηγικής και ως προς τις  υποχρεωτικές κατηγορίες δράσεων)

Περισσότερα…

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31/05/2023

Ημερομηνία Τελευταίας Τροποποίησης: 31/05/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο