Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη»

  1. Αρχική
  2. /
  3. Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για...

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/07/2023

Η Ε.Υ. Δ. Προγράμματος «Κρήτη» προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 ν. 4412/2016) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της, επί της οδού Δουκός Μποφώρ 7 στο Ηράκλειο, συνολικής επιφάνειας 650,83 τ.μ. (CPV 90900000-6 Υπηρεσίες Καθαριότητας).

Μετάβαση στο περιεχόμενο