ΒΑΑ_ch_1: Δράση 5.1.10_ch_1 – Ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοχρήστων χώρων (ΣΒΑΑ Χανίων – τμηματοποιημένες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118α του ΚΚΔ 2021-2027)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΒΑΑ_ch_1: Δράση 5.1.10_ch_1 –...

Προτεραιότητα: 6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου
Ειδικός Στόχος: RSO5.1
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 5.1.10_ch_1 - Ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοχρήστων χώρων (ΣΒΑΑ Χανίων - τμηματοποιημένες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118α του ΚΚΔ 2021-2027)
Προϋπολογισμός: 1.300.000
Έναρξη: 23/02/2024
Λήξη: 31/05/2024
Σε ισχύ: Ανενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο