ΒΑΑ_ch_2: Δράση 5.1.9_ch_1 – Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος (ΣΒΑΑ Χανίων – μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΒΑΑ_ch_2: Δράση 5.1.9_ch_1 –...

Προτεραιότητα: 6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου
Ειδικός Στόχος: RSO5.1
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 5.1.9_ch_1 - Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος (ΣΒΑΑ Χανίων - μεταφερόμενες πράξεις)
Προϋπολογισμός: 1.000.000
Έναρξη: 26/04/2024
Λήξη: 31/05/2024
Σε ισχύ: Ενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο