ΒΑΑ_ch_3: Δράση 5.1.10_ch_2 – Ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοχρήστων χώρων περιοχών ΣΒΑΑ (ΣΒΑΑ Χανίων – μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΒΑΑ_ch_3: Δράση 5.1.10_ch_2 –...

Προτεραιότητα: 6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου
Ειδικός Στόχος: RSO5.1
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 5.1.10_ch_2 - Ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοχρήστων χώρων περιοχών ΣΒΑΑ (ΣΒΑΑ Χανίων - μεταφερόμενες πράξεις)
Προϋπολογισμός: 2.600.000
Έναρξη: 26/04/2024
Λήξη: 31/05/2024
Σε ισχύ: Ενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο