ΒΑΑ_he_1: Δράση 5.1.3_he_1 – Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών (ΣΒΑΑ Ηρακλείου – μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΒΑΑ_he_1: Δράση 5.1.3_he_1 –...

Προτεραιότητα: 6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου
Ειδικός Στόχος: RSO5.1
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 5.1.3_he_1 - Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών (ΣΒΑΑ Ηρακλείου - μεταφερόμενες πράξεις)
Προϋπολογισμός: 3.500.000
Έναρξη: 13/12/2023
Λήξη: 31/05/2024
Σε ισχύ: Ενεργή

Μετάβαση στο περιεχόμενο