ΒΑΑ_he_2: Δράση 5.1.10_he_1 – Ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοχρήστων χώρων (ΣΒΑΑ Ηρακλείου – τμηματοποιημένες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118α του ΚΚΔ 2021-2027)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΒΑΑ_he_2: Δράση 5.1.10_he_1 –...

Προτεραιότητα: 6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου
Ειδικός Στόχος: RSO5.1
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 5.1.10_he_1 - Ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοχρήστων χώρων (ΣΒΑΑ Ηρακλείου - τμηματοποιημένες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118α του ΚΚΔ 2021-2027)
Προϋπολογισμός: 2.300.000
Έναρξη: 26/02/2024
Λήξη: 01/07/2024
Σε ισχύ: Ανενεργή

Μετάβαση στο περιεχόμενο