ΤΒ-1: Δράση Τ.Β.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΤΒ-1: Δράση Τ.Β.1: Τεχνική...

Προτεραιότητα: 7. Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ
Ειδικός Στόχος:
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση Τ.Β.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Προϋπολογισμός: 5.000.000
Έναρξη: 06/03/2023
Λήξη: 31/12/2027
Σε ισχύ: Ενεργή

Μετάβαση στο περιεχόμενο