ΤΒ-2: Δράση Τ.Β.2: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΤΒ-2: Δράση Τ.Β.2: Τεχνική...

Προτεραιότητα: 8. Τεχνική βοήθεια ΕKΤ+
Ειδικός Στόχος:
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση Τ.Β.2: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+
Προϋπολογισμός: 2.862.365
Έναρξη: 06/03/2023
Λήξη: 31/12/2027
Σε ισχύ: Ενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο