ΕΤΠΑ_3: Δράση 1.1.3 – Περιφερειακός Μηχανισμός Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (μεταφερόμενη πράξη)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΤΠΑ_3: Δράση 1.1.3 –...

Προτεραιότητα: 1. Προώθηση της Καινοτομίας και στήριξη της επιχειρηματικότητας
Ειδικός Στόχος: RSO1.1
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 1.1.3 – Περιφερειακός Μηχανισμός Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (μεταφερόμενη πράξη)
Προϋπολογισμός: 500.000
Έναρξη: 11/09/2023
Λήξη: 30/11/2023
Σε ισχύ: Ανενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο