ΕΚΤ+_3: Δράση 4.11.2 – Κέντρα Κοινότητας (συνεχιζόμενες δομές)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΚΤ+_3: Δράση 4.11.2 –...

Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός Στόχος: ESO4.11
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 4.11.2 - Κέντρα Κοινότητας (συνεχιζόμενες δομές)
Προϋπολογισμός: 8.450.000
Έναρξη: 06/07/2023
Λήξη: 31/10/2023
Σε ισχύ: Ανενεργή

Μετάβαση στο περιεχόμενο