ΕΤΠΑ_1: Δράση 4.2.5: Αναβάθμιση – συμπλήρωση υποδομών παιδικής φροντίδας

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΤΠΑ_1: Δράση 4.2.5: Αναβάθμιση...

Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός Στόχος: RSO4.2
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 4.2.5: Αναβάθμιση - συμπλήρωση υποδομών παιδικής φροντίδας
Προϋπολογισμός: 8.000.000
Έναρξη: 10/07/2023
Λήξη: 31/10/2023
Σε ισχύ: Ανενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο