ΕΚΤ+_6: Δράση 4.6.1 – Ανάπτυξη και ενδυνάμωση διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης /συνεκπαίδευσης μαθητών / μαθητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΚΤ+_6: Δράση 4.6.1 –...

Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός Στόχος: ESO4.6
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 4.6.1 - Ανάπτυξη και ενδυνάμωση διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης /συνεκπαίδευσης μαθητών / μαθητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση
Προϋπολογισμός: 24.700.000
Έναρξη: 07/07/2023
Λήξη: 31/08/2023
Σε ισχύ: Ανενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο