ΕΚΤ+_12: Δράση 4.1.3 – Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΚΤ+_12: Δράση 4.1.3 –...

Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός Στόχος: ESO4.1
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 4.1.3 - Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας
Προϋπολογισμός: 300.000
Έναρξη: 06/11/2023
Λήξη: 15/12/2023
Σε ισχύ: Ανενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο