ΕΚΤ+_13: Δράση 4.11.4 – Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΚΤ+_13: Δράση 4.11.4 –...

Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός Στόχος: ESO4.11
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 4.11.4 - Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης
Προϋπολογισμός: 480.000
Έναρξη: 06/11/2023
Λήξη: 15/12/2023
Σε ισχύ: Ανενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο