ΕΚΤ+_14 : Δράση 4.11.10.1 – Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες κλπ) (συνεχιζόμενες δομές

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΚΤ+_14 : Δράση 4.11.10.1...

Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός Στόχος: ESO4.11
Τίτλος Πρόσκλησης: ΕΚΤ+_14: Δράση 4.11.10.1 - Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες κλπ) (συνεχιζόμενες δομές
Προϋπολογισμός: 1.400.000
Έναρξη: 08/11/2023
Λήξη: 15/12/2023
Σε ισχύ: Ανενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο