ΕΤΠΑ_10: Δράση 2.1.1.1 – Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων δημόσιου τομέα (μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΤΠΑ_10: Δράση 2.1.1.1 –...

Προτεραιότητα: 2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
Ειδικός Στόχος: RSO2.1
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 2.1.1.1 - Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων δημόσιου τομέα (μεταφερόμενες πράξεις)
Προϋπολογισμός: 7.000.000
Έναρξη: 29/01/2024
Λήξη: 01/07/2024
Σε ισχύ: Ενεργή

Μετάβαση στο περιεχόμενο