ΕΤΠΑ_13: Δράση 2.4.2.1 – Ετοιμότητα φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (τμηματοποιημένες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118α του ΚΚΔ 2021-2027)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΤΠΑ_13: Δράση 2.4.2.1 –...

Προτεραιότητα: 2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
Ειδικός Στόχος: RSO2.4
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 2.4.2.1 - Ετοιμότητα φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (τμηματοποιημένες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118α του ΚΚΔ 2021-2027)
Προϋπολογισμός: 500.000
Έναρξη: 19/02/2024
Λήξη: 31/05/2024
Σε ισχύ: Ανενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο