ΕΤΠΑ_14: Δράση 2.5.2.1 – Διαχείριση Υγρών αποβλήτων (τμηματοποιημένες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118α του ΚΚΔ 2021-2027)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΤΠΑ_14: Δράση 2.5.2.1 –...

Προτεραιότητα: 2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
Ειδικός Στόχος: RSO2.5
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 2.5.2.1 - Διαχείριση Υγρών αποβλήτων (τμηματοποιημένες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118α του ΚΚΔ 2021-2027)
Προϋπολογισμός: 27.500.000
Έναρξη: 19/02/2024
Λήξη: 01/07/2024
Σε ισχύ: Ανενεργή

Μετάβαση στο περιεχόμενο