ΕΤΠΑ_15: Δράση 2.7.1 – Ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοχρήστων χώρων αστικών κέντρων/οικισμών (τμηματοποιημένες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118α του ΚΚΔ 2021-2027)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΤΠΑ_15: Δράση 2.7.1 –...

Προτεραιότητα: 2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
Ειδικός Στόχος: RSO2.7
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 2.7.1 - Ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοχρήστων χώρων αστικών κέντρων/οικισμών (τμηματοποιημένες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118α του ΚΚΔ 2021-2027)
Προϋπολογισμός: 5.500.000
Έναρξη: 21/02/2024
Λήξη: 01/07/2024
Σε ισχύ: Ανενεργή

Μετάβαση στο περιεχόμενο