ΕΤΠΑ_16: Δράση 3.2.1.1 – Συμπλήρωση/αναβάθμιση του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου (τμηματοποιημένες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118α του ΚΚΔ 2021-2027)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΤΠΑ_16: Δράση 3.2.1.1 –...

Προτεραιότητα: 3. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής προσβασιμότητας
Ειδικός Στόχος: RSO3.2
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 3.2.1.1 - Συμπλήρωση/αναβάθμιση του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου (τμηματοποιημένες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118α του ΚΚΔ 2021-2027)
Προϋπολογισμός: 17.000.000
Έναρξη: 21/02/2024
Λήξη: 31/05/2024
Σε ισχύ: Ενεργή

Μετάβαση στο περιεχόμενο