ΕΤΠΑ_18: Δράση 4.6.1.1 – Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος (μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΤΠΑ_18: Δράση 4.6.1.1 –...

Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός Στόχος: RSO4.6
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 4.6.1.1 - Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος (μεταφερόμενες πράξεις)
Προϋπολογισμός: 250.000
Έναρξη: 04/03/2024
Λήξη: 31/05/2024
Σε ισχύ: Ανενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο