ΕΤΠΑ_20: Δράση 3.2.1.2 – Συμπλήρωση/αναβάθμιση του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου (μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΤΠΑ_20: Δράση 3.2.1.2 –...

Προτεραιότητα: 3. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής προσβασιμότητας
Ειδικός Στόχος: RSO3.2
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 3.2.1.2 - Συμπλήρωση/αναβάθμιση του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου (μεταφερόμενες πράξεις)
Προϋπολογισμός: 26.500.000
Έναρξη: 26/04/2024
Λήξη: 31/05/2024
Σε ισχύ: Ενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο