ΕΤΠΑ_22: Δράση 4.2.4.1 – Αναβάθμιση/συμπλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων γ’/βάθμιας εκπαίδευσης (μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΤΠΑ_22: Δράση 4.2.4.1 –...

Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός Στόχος: RSO4.2
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 4.2.4.1 – Αναβάθμιση/συμπλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων γ'/βάθμιας εκπαίδευσης (μεταφερόμενες πράξεις)
Προϋπολογισμός: 3.700.000
Έναρξη: 26/04/2024
Λήξη: 31/05/2024
Σε ισχύ: Ενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο