ΕΤΠΑ_4: Δράση 4.5.1.1 – Αναβάθμιση / συμπλήρωση βιοϊατρικού εξοπλισμού (ΒΙΤ) (μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΤΠΑ_4: Δράση 4.5.1.1 –...

Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός Στόχος: RSO4.5
Τίτλος Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ_4: Δράση 4.5.1.1 - Αναβάθμιση / συμπλήρωση βιοϊατρικού εξοπλισμού (ΒΙΤ) (μεταφερόμενες πράξεις)
Προϋπολογισμός: 12.300.000
Έναρξη: 04/10/2023
Λήξη: 30/11/2023
Σε ισχύ: Ανενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο