ΕΤΠΑ_5: Δράση 4.5.2.1 – Αναβάθμιση/συμπλήρωση των κτιριακών υποδομών υγειονομικών μονάδων (μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΤΠΑ_5: Δράση 4.5.2.1 –...

Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός Στόχος: RSO4.5
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 4.5.2.1 - Αναβάθμιση/συμπλήρωση των κτιριακών υποδομών υγειονομικών μονάδων (μεταφερόμενες πράξεις)
Προϋπολογισμός: 3.800.000
Έναρξη: 04/10/2023
Λήξη: 30/11/2023
Σε ισχύ: Ανενεργή

Μετάβαση στο περιεχόμενο