ΕΤΠΑ_6: Δράση 4.6.2.1 – Τουριστική Προβολή (μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΤΠΑ_6: Δράση 4.6.2.1 –...

Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός Στόχος: RSO4.6
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 4.6.2.1 - Τουριστική Προβολή (μεταφερόμενες πράξεις)
Προϋπολογισμός: 1.800.000
Έναρξη: 01/11/2023
Λήξη: 15/12/2023
Σε ισχύ: Ανενεργή

Μετάβαση στο περιεχόμενο