ΕΤΠΑ_7: Δράση 4.6.1.1 – Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος (μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΤΠΑ_7: Δράση 4.6.1.1 –...

Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός Στόχος: RSO4.6
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 4.6.1.1 - Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος (μεταφερόμενες πράξεις)
Προϋπολογισμός: 7.900.000
Έναρξη: 01/11/2023
Λήξη: 15/12/2023
Σε ισχύ: Ανενεργή

Μετάβαση στο περιεχόμενο