ΕΤΠΑ_8: Δράση 2.5.1.1 – Συμπλήρωση / Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΤΠΑ_8: Δράση 2.5.1.1 –...

Προτεραιότητα: 2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
Ειδικός Στόχος: RSO2.5
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 2.5.1.1 – Συμπλήρωση / Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (μεταφερόμενες πράξεις)
Προϋπολογισμός: 700.000
Έναρξη: 13/11/2023
Λήξη: 15/12/2023
Σε ισχύ: Ανενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο