ΕΤΠΑ_9: Δράση 1.1.4 – Δίκτυο ερευνητικών υποδομών τοπικού χαρακτήρα

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΕΤΠΑ_9: Δράση 1.1.4 –...

Προτεραιότητα: 1. Προώθηση της Καινοτομίας και στήριξη της επιχειρηματικότητας
Ειδικός Στόχος: RSO1.1
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 1.1.4 - Δίκτυο ερευνητικών υποδομών τοπικού χαρακτήρα
Προϋπολογισμός: 10.000.000
Έναρξη: 12/01/2024
Λήξη: 30/06/2024
Σε ισχύ: Ενεργή

Μετάβαση στο περιεχόμενο