Δράση 4.11.2.1 – Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (συνεχιζόμενες υπηρεσίες)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 4.11.2.1 – Προώθηση...

Ταμείο: ΕΚΤ+
Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός Στόχος: ESO4.11
Προϋπολογισμός: 400.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 4.11.2.1
Μετάβαση στο περιεχόμενο