Χαρτογράφηση των Υποδομών Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης

  1. Αρχική
  2. /
  3. Νέα
  4. /
  5. Χαρτογράφηση των Υποδομών Εκπαίδευσης...

Χαρτογράφηση των Υποδομών Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης

Για την υποστήριξη του προγραμματισμού δράσεων αναβάθμισης – συμπλήρωσης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» οργανώνει έρευνα με στόχο να χαρτογραφηθούν οι υποδομές εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης.
Σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπώσει την παρούσα κατάσταση, όσον αφορά στις ανάγκες βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών, αλλά και να αναδείξει τις ανάγκες για νέες σχολικές υποδομές.
Για το σκοπό αυτό η ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» συνέταξε και απέστειλε στους Δήμους eρωτηματολόγιο καταγραφής αναγκών.
Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους φορείς, θα συζητηθούν με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης και θα παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/03/2023

Συνοδευτικά αρχεία
Ερωτηματολόγιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο