ΒΑΑ_he_3: Δράση 5.1.1_he_1 – Εφαρμογές ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα (ΣΒΑΑ Ηρακλείου – μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. ΒΑΑ_he_3: Δράση 5.1.1_he_1 –...

Προτεραιότητα: 6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου
Ειδικός Στόχος: RSO5.1
Τίτλος Πρόσκλησης: Δράση 5.1.1_he_1 - Εφαρμογές ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα (ΣΒΑΑ Ηρακλείου - μεταφερόμενες πράξεις)
Προϋπολογισμός: 210.000
Έναρξη: 25/04/2024
Λήξη: 31/05/2024
Σε ισχύ: Ενεργή

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο