Πρόσκληση ΟΧΕ-ΒΑΑ

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις
  4. /
  5. Πρόσκληση ΟΧΕ-ΒΑΑ

Προτεραιότητα: 6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου
Ειδικός Στόχος:
Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων - Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ - ΒΑΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου», του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027
Προϋπολογισμός: 73.023.428
Έναρξη: 10/02/2023
Λήξη: 31/07/2023
Σε ισχύ: Ανενεργή

Μετάβαση στο περιεχόμενο